The ECP Newsletter 

19 April 2017
Issue One  
Welcome/Vítejte
Charity/Charita
Trips/Výlety
Reading Week/Týden četby
Arts/Umění
Sports/Sport
Events/Akce
Conferences/Konference
UK-CZ Connections/Vazby
NTK visits/Návštěvy v NTK
ECP Alumni/Absolventi ECP
ECP
283 893 113
Sokolovská 320
Prague, Czech Republic, 190 00
CZ

Welcome/Vítejte

Welcome from the Headmaster

Dear Friends of ECP,

I would like to welcome you to the first of our new bilingual e-Newsletters. There is so much to celebrate and so much to announce in the College and I hope this format will be a fun and engaging way of keeping in touch with you in a more regular and timely manner.

As this is the first edition and it has been in development for 2 -3 months, it is a little longer than we expect the future editions to be. We expect the newsletter to come to you on a roughly monthly basis with perhaps 6 - 8 articles or announcements.

The articles will be written by a mixture of students and staff and will have photos (often taken from our social media or website feeds) and will sometimes contain web links for you to follow. It would be great to have your feedback in due course. I am considering collating these electronic articles in a physical school magazine that we can then distribute to current parents and use to show prospective parents what we do here. At present though, this is just an idea - let’s see how the e-newsletters evolve. Please read, enjoy and let us know what you think. 

Dr. Nigel Brown

 

Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé ECP,

rád bych Vás přivítal na stránkách našeho první vydání nového dvojjazyčného e-zpravodaje. V naší škole je toho tolik co oslavovat a oznámit a doufám, že tento formát bude zábavným a poutavým prostředkem pro naši pravidelnou a včasnou komunikaci.

Jelikož se jedná o první vydání tohoto formátu, který se vyvíjel 2-3 měsíce, je zpravodaj trochu delší než očekáváme u následujících čísel. Očekáváme, že zpravodaj budeme rozesílat zhruba jednou za měsíc s 6 až 8 články či oznámeními.

Články budou sepsané studenty a zaměstnanci a budou doplněny fotografiemi (často převzatými z našich sociálních médií nebo webových stránek) a občas budou obsahovat i internetové odkazy, které můžete sledovat. Bylo by skvělé, kdybychom od Vás do budoucna měli zpětnou vazbu. Uvažuji o tom, že bychom tyto elektronické články shromažďovali a později vytvořili tištěný školní časopis, který bychom mohli rozeslat rodičům a prezentovat zájemcům o studium jako ukázku toho, co se u nás koná. V tuto chvíli je to však pouze myšlenka a uvidíme, jak se nová forma e-zpravodaje rozvine. Přejeme hodně zábavy při prohlížení našeho zpravodaje a dejte nám vědět Váš názor.
Dr. Nigel Brown 

Charity/Charita

Václav Havel Scholarship Fund Concert

The Václav Havel Scholarship was founded by students of The English College in Prague and one of the main events we organise in its support is a fundraising concert in the Convent of St Agnes. We are studying at a school where the colour of our skin, accent, nationality, sexual orientation or religion does not matter. Not everybody gets the same chance to study and we would like to offer a scholarship at the ECP to a Roma girl or boy.

The Organising Team - ECP students

 

The Václav Havel Scholarship was started six years ago by ECP students. A year ago we decided to follow up on this idea and start a new tradition of holding a fundraising concert in collaboration with the National Gallery in Prague and excellent musicians from amongst the students and friends of the College such as  Vojtěch Lavička.

 

If you would like to contribute, you can send a donation to the following bank account number: 481831023/0300. For parents of ECP students - please use student ID as the variable symbol and VHS as the reference code. For other contributors - please put Your Surname VHS as the reference. If you need a donation agreement for tax purposes, please contact helena.vodrazkova@englishcollege.cz. Thank you very much.

 

Koncert na podporu stipendia Václava Havla

Stipendium Václava Havla založili žáci The English College in Prague a benefiční koncert v Anežském klášteře je jednou z hlavních akcí, které pořádáme na jeho podporu. Studujeme na škole, kde nezáleží na barvě pleti, přízvuku, národnosti, sexuální orientaci nebo náboženství. Stejnou šanci ale nemá každý, a my bychom ji rádi nabídli klukovi či holce z romské rodiny.

Organizační tým - studenti ECP

 

Stipendium Václava Havla založili před šesti lety absolventi ECP. Před rokem jsme se rozhodli na tento nápad navázat a založit tradici benefičního koncertu ve spolupráci s Národní Galerií v Praze a vynikajícími hudebníky z řad studentů i přátel školy, mezi nimi například Václavem Lavičkou.

 

V případě, že byste chtěli přispět, Váš dar můžete poslat na číslo účtu školy: 481831023/0300. Pro rodiče žáků ECP - prosím uveďte ID studenta jako variabilní symbol a VHS jako specifický symbol. Pro další podporovatele - prosím, uveďte do poznámky Vaše příjmení VHS.) Děkujeme za podporu. Pokud potřebujete potvrzení o daru pro daňové účely, prosím, kontaktujte helena.vodrazkova@englishcollege.cz 

Asian Festival

Our students raised about 30,000 CZK at the ECP Asian Festival for DAVA Association for victims of Agent Orange. Purchase of a ticket enabled unlimited consumption of delicious specialities of Asian cuisine.

 

Asijský festival

Naši studenti vybrali zhruba 30.000 Kč v rámci Asijského festivalu ECP na podporu asociace DAVA, která pomáhá obětem Vietnamské války. Zakoupená vstupenka umožňovala neomezenou konzumaci výtečných specialit asijské kuchyně.

 

The Smile Project

We’ve decided to create a project that could give children the opportunity to self-develop and acquire new knowledge. In order to raise money for the children’s projects, we are going to organise a photographic exhibition based on “smile” (of friends, family etc). The photographs are going to be picked from the photography competition, where both ECP students and the children from Dolní Počernice can submit their photographs. These are then going to be exhibited and auctioned during a vernissage.

 

For further information you can contact us on our email address; smile2017@outlook.cz

or find us on facebook (www.facebook.com/pg/usmevECP/), instagram (@ecpsmile) or on Twitter (ECP Smile 2017).

Natálie Nováková, Year 5 student

 

Projekt Úsměv

Rozhodli jsme se vytvořit projekt, který by dětem dal více příležitostí se aktivně podílet na svém sebevzdělávání. Za účelem získání finančních prostředků na tyto projekty budeme organizovat fotografickou výstavu na téma ‘Úsměv' (mého kamaráda, rodinného příslušníka…). Fotografie budou pořízeny v rámci fotografické soutěže, jak studenty našeho gymnázia, tak také dětmi z dětského domova. Fotografie budou poté vystaveny na vernisáži a následně prodány formou aukce.

 

Online aukce zde/online auction here:

 

 

 

Pro další informace nás můžete kontaktovat na emailu; smile2017@outlook.cz.

 

Najdete nás také na facebooku (www.facebook.com/pg/usmevECP/), instagramu (@ecpsmile) nebo Twitteru (ECP Smile 2017).

 

Natálie Nováková, studentka 5. ročníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trips/Výlety

Edinburgh, Madrid, Nantes

ECP students considering studying in Scotland toured three universities in Edinburgh and the University of St Andrews, where Prince William and Kate Middleton met. They watched presentations there and had the chance to ask questions of admissions staff as well as students. During their stay they also visited several historical landmarks in Edinburgh, enjoyed a real Scottish breakfast and went to see the musical Chess.

The ECP Modern Languages department travelled to European cities and students practised their language skills with native speakers in real situations - the best way to learn a language - as well as visiting interesting historical sites and experiencing the local culture.

ECP students in Edinburgh. The trip included a visit to Edinburgh Castle/Studenti ECP v Edinburghu. Během výletu navštívili i Edinburgský hrad

 

Edinburgh, Madrid, Nantes

Studenti ECP, kteří zvažují studium na univerzitách ve Skotsku si prohlédli tři univerzity v Edinburghu a Univerzitu v St. Andrews, kde Princ William potkal Kate Middleton. Sledovali prezentace škol a měli možnost klást otázky pracovníkům přijímacího řízení i studentům. Během svého pobytu studenti také navštívili několik historických památek v Edinburghu, ochutnali pravou skotskou snídani a shlédli muzikál Chess.

Oddělení výuky moderních jazyků navštívilo různá evropská města a studenti si vyzkoušeli své jazykové znalosti s rodilými mluvčími v reálných situacích. To je nejlepší způsob, jak se naučit cizí jazyk. Zároveň navštívili zajímavé historické památky a zažili místní kulturu.

ECP students visited Madrid and saw a range of cultural, historical, sporting and social landmarks/Studenti ECP navštívili Madrid a viděli celou řadu kulturních, historických, sportovních a společenských památek

ECP linguists enjoying their French exchange visit to Nantes/Lingvisté z ECP si užívají výměnný pobyt ve francouzském Nantes

 

Edinburgh Universities and Cultural Trip 2017

 

“Edinburgh is a city of shifting light, of changing skies, of sudden vistas. A city so beautiful it breaks the heart again and again”, Alexander McColl Smith.

 

The prolific author of the No 1 Ladies’ Detective Agency is quite correct in his description of his adopted hometown. The travel bug had infected again as eleven aspiring students of The English College in Prague ventured to the sunny climes of bonnie Scotland, hungry for a taste of university life in the capital. The schedule, crammed with activities, assumed we had one hundred hours in the day - if only - put our time efficiency to the test.  After recovering from our early start and settling into our impressive accommodation, equipped with breathtaking panoramic views of Edinburgh and the seaside, we toured two of the city’s universities. Between the different university visits, the aim was to experience different faculties of study, giving the students the opportunity to ask questions on their desired areas of study.

 

The visit to Edinburgh Napier University predominantly focused on science: life sciences, health and social care, nursing, applied sciences, as well as sports and exercise science.  The ‘Talk & Tour’ was lead by Dr Dave Smith, the Head of Biological Sciences at the university. The institution possessed state-of-the-art facilities allowing its students to have the skills increasing their employability. A staggering 95.1% of graduates from Edinburgh Napier are in work or further study within six months of leaving the university (Higher Education Statistics Agency, 2015).

 

The introduction to The University of Edinburgh (UoE) took place at the School of Literatures, Languages and Cultures, providing information on university life from courses, to finances, to accommodation and extra-curricular activities. With UoE being the university of most interest to our students, on this visit, they were proactive in seeking out more information. Our tour around the main city centre campus was led by a third-year UoE student of Medical Science, from Poland, who enthusiastically provided on-campus information, as well as top tips for university applications and personal statements. Post-trip feedback from the students conveyed that this university experience was the favourite and the most beneficial for them.

 

Although the Friday was one of the rainiest days we experienced, the weather did not dampen our spirits and the experience of the idyllic seaside town of St Andrews. Located some eighty kilometers north of Edinburgh, the town is home to Britain’s third oldest university - The University of St Andrews. Although not quite as old as Prague’s Charles University, the institution was founded around 1410 and educates 8790 students in undergraduate, postgraduate and research posts. Currently, 45% of students at the university are from outside of the UK, having been accepted into a variety of posts. An informative talk was provided by an alumnus of the institution, who decided to remain working for the university and allowed for a more personal perspective on the university.  We were kindly informed that, during the application process, the admissions office are willing to ‘proof-read’ prospective student personal statements and to provide general feedback on these - a service that could be invaluable to our students in the future. The tour of the widespread campus was lead by a third-year History student and included items such as extra-curricular activities and the well-resourced Student Union.

 

Although the majority of the trip focused on universities and the futures of our students, we ensured time for fun, educational activities too. In terms of Scottish cultural, the students experienced many locations including, Edinburgh Castle, The Real Mary King’s Close and a frighteningly good ghost tour of the Royal Mile and Old Town. As well as places of historical interest, we catered for our arty sides, including a visit to The National Galleries of Scotland and also to the Festival Theatre to watch ‘Chess: The Musical’, performed by the National Conservatoire of Scotland. The students also had the opportunity to try haggis, traditional Scottish cuisine, which was met with mixed reviews.

 

Overall, our trip to Scotland was wholly successful and proved to be a worthwhile venture, which will hopefully be repeated in the future, to demonstrate university life in Scotland as a viable choice for our students.  One of the main messages from the trip was that the personal statement in university application is just as important - if not, more - than the grades themselves.  That’s not to say that the students do not need to meet the minimum requirements, but does reiterate the importance of the students putting themselves in the best light to their chosen faculties. Should the students have further questions regarding studying in Scotland and progressing to the next stage in their education, they should be proactive in contacting the universities and carrying out their own research.

ECP students visiting the University of St Andrews in Scotland/ECP studenti navštívili Univerzitu v St Andrews ve Skotsku

 

Návštěva univerzit a kulturních památek v Edinburghu 2017

„Edinburgh je město měnícího se světla, měnící se oblohy, náhlých průhledů. Město tak krásné, až to láme srdce, znovu a znovu“, Alexander McColl Smith.

Plodný autor knihy No 1 Ladies’ Detective Agency (Vůně Kalahari) takto zcela správně popisuje své adoptivní rodné město. Jedenáct ctižádostivých studentů ECP cestovalo během slunných dní po Skotsku, natěšených na ochutnávku univerzitního života v hlavním městě. Pro plán nabitý aktivitami, bychom potřebovali, aby měl každý den sto hodin, takže jsme si prošli testem časové efektivity. Po zotavení z prvního dne s velmi brzkým startem a po ubytování se v příjemném prostředí s nádherným panoramatickým výhledem na Edinburgh a moře, jsme navštívili dvě univerzity sídlící v tomto městě. Cílem univerzitních návštěv bylo poznat různé fakulty a dát studentům příležitost klást otázky týkající se jejich vybraných oblastí studia.

 

Návštěva Edinburgh Napier University byla převážně zaměřena na vědu: humanitní vědy, zdravotní a sociální péči, ošetřovatelství, aplikované vědy, a také sport. Prohlídku vedl Dr. Dave Smith, vedoucí biologických věd. Instituce disponuje supermoderním vybavením, které umožňuje studentům procvičovat dovednosti, a tím zvyšovat svoji zaměstnatelnost. Ohromujících 95,1% absolventů Edinburgh Napier nalezne uplatnění v práci nebo dalším studiu do šesti měsíců po ukončení univerzity (Higher Education Statistics Agency, 2015).

 

Představení University of Edinburgh (UoE) se konalo na Fakultě literatury, jazyků a kultury, včetně poskytnutí informací o životě na univerzitě, od jednotlivých oborů přes finance, ubytování až po mimoškolní aktivity. Tato univerzita naše studenty zajímala nejvíce, a proto se aktivně dotazovali. Naši prohlídku hlavního areálu v centru města vedl student třetího ročníku oboru lékařská věda z Polska, který nám s radostí poskytl informace o školním areálu, stejně jako tipy na sepsání přihlášky a motivačního dopisu. Zpětná vazba od studentů ukázala, že tato univerzita a zážitky z její návštěvy byly pro ně nejvíce přínosné.

 

Přestože byl pátek jedním z nejdeštivějších dnů našeho pobytu, počasí nám náladu a zážitky z idylického přímořského městečka St Andrews nezkazilo. Městečko se nachází asi osmdesát kilometrů severně od Edinburghu a je sídlem třetí nejstarší britské univerzity - The University of St Andrews. I když není tak stará jako Univerzita Karlova v Praze, tato instituce byla založena kolem roku 1410 a vzdělává 8,790 studentů v bakalářském, magisterském a výzkumném programu. V současné době je 45% studentů univerzity zahraničních a studují nejrůznější obory. Informace nám poskytla absolventka instituce, která se rozhodla i nadále působit na univerzitě a umožnila nám tak získat osobní pohled. Byli jsme informováni, že v průběhu procesu podání žádosti o studium nabízí přijímací kancelář možnost konzultace motivačního dopisu a dává k němu obecnou zpětnou vazbu - jedná se o službu, která by mohla být pro naše studenty v budoucnosti nedocenitelná. Prohlídku rozsáhlého areálu vedla studentka třetího ročníku oboru historie, která hovořila i o mimoškolních aktivitách a dobře organizované Studentské unii.

 

Ačkoli byla velká část výletu zaměřena na univerzity a budoucnost našich studentů, udělali jsme si čas také na zábavu a vzdělávací aktivity. Co se týče skotské kultury, studenti navštívili mnoho míst, včetně Edinburgského hradu, podzemní uličky The Real Mary King’s Close, a zažili strašidelnou prohlídku Starého města a Royal Mile. Kromě historických zajímavostí jsme také měli kulturní program, včetně návštěvy Skotské národní galerie a představení Národní Skotské konzervatoře pod názvem “Chess: The Musical”. Studenti také měli možnost ochutnat haggis (skopovou tlačenku) z tradiční skotské kuchyně, která se setkala se smíšeným hodnocením.

 

Celkově lze říci, že náš výlet do Skotska byl velmi úspěšný a rozhodně se vyplatil, a proto bychom ho rádi v budoucnu zopakovali, abychom přiblížili univerzitní život ve Skotsku jako vhodnou volbu pro naše studenty. Jednou z hlavních závěrů z naší cesty bylo, že motivační dopis k univerzitní přihlášce je stejně důležité, ne-li důležitější než samotné známky. To ovšem neznamená, že studenti nemusí splňovat minimální požadavky, avšak spíše utvrzuje důležitost toho, aby se studenti prezentovali vybraným fakultám v tom nejlepším světle. V případě, že studenti mají další otázky týkající se studia ve Skotsku a postupu do další fáze jejich vzdělávání, měli by proaktivně kontaktovat univerzity a dělat si svůj vlastní průzkum.

Euan Gray, Housemaster of Ignis

Reading Week/Týden četby

Reading Week

Our exciting Reading Week focused on Heroes and took place in March. There was a broad range of activities which made every student even more aware of the growth and enjoyment they can get from simply picking up a book! The key events of the week included a poetry recital competition, an evening of poetry at Café AdAstra, a whole school Fancy Dress Day, with the theme 'Heroes from books', a photo competition 'Guess the teacher by the book', decorated doors inspired by heroes from books, 'Find the golden ticket in a book' competition and last but not least, a visit from the World Poetry Slam winner Harry Baker and from four other writers including historian Martin Elbel, graphic novelist Stewart Moore, novelist Michael Garamoni, and travel writer/blogger René Nekuda.

Watch the final awards broadcast here.

Reading Week photos are available here.

 

Týden četby

Náš činorodý Týden četby zaměřený na literární hrdiny se konal v březnu. Probíhala široká škála aktivit, které studentům připomněly, jak se mohou rozvíjet a pobavit čtením knih. Hlavními událostmi tohoto týdne byly soutěž v recitaci básní, večer poezie v Café AdAstra, celoškolní den v převleku za literární postavu, fotografická soutěž s názvem 'Hádej, který učitel se skrývá za knihou', výzdoba dveří učeben dle inspirace literárními hrdiny, soutěž 'Najdi zlatý kupón' a v neposlední řadě návštěva vítěze celosvětové soutěže poezie Harryho Bakera a čtyř dalších autorů, včetně historika Martina Elbela, autora grafických románů Stewarta Moora, autora románů Michaela Garamoniho a cestopisce/bloggera Reného Nekudy.

 

Fotografie z akce “Reading Week” jsou k dispozici zde.

Záznam se závěrečného živého vysílání sledujte zde.

 

Poetry Evening

Our students and staff had a taste of illuminating international poetry on Tuesday, March 21, at Cafe AdAstra, thanks to our organiser Karolina Hrnčiříková and our master of ceremonies Martin Košatka. We relished poems by virtuosos such as Jan Neruda, Dante Alighieri, Sylvia Plath, and members of our ECP community. The event was nourishing for the soul; as Baudelaire famously said, "Any healthy man can go without food for two days - but not without poetry." The proceeds from the night were given to the children’s charity Zajíček na koni.

 

Večer poezie

V úterý 21. března si naši studenti a zaměstnanci užili ochutnávku mezinárodní poezie v Café Ad Astra, a to díky našim studentům Karolíně Hrnčiříkové a Martinu Košatkovi, kteří tuto akci organizovali. Vychutnali jsme si básně takových virtuosů jako jsou Jan Neruda, Dante Alighieri, Sylvia Plathová, ale i členů naší komunity ECP. Akce byla potravou pro duši; jak Baudelaire trefně řekl: „Každá zdravý člověk vydrží bez jídla po dobu dvou dnů - ale bez poezie ne.“ Výtěžek z večera byl věnován dětské charitě Zajíček na koni.

Emily Rankin, Assistant Head - Teaching and Learning

 

Arts/Umění

Drama success

The high standard of ECP drama continues with the new generation. Congratulations to ECP drama students on their great success at the Regional Experimental & Student Theatre Show with their production of Dr Jekyll and Mr Hyde. They have been chosen from all the teams in the Prague regional heat to go through to the next round of the competition where they will compete against student drama companies from the whole of the Czech Republic!

 

Úspěch divadelní skupiny ECP
Vysoký standard divadelní skupiny ECP pokračuje s novou generací. Gratulujeme studentům dramatické výchovy k jejich skvělému úspěchu na Regionální přehlídce experimentálního divadla s jejich produkcí hry Dr Jekyll a pan Hyde. Naši divadelníci byli vybráni ze všech týmů v pražském regionálním kole do dalšího kola soutěže, kde se utkají se studenty činoherních skupin z celé České republiky!

 

Cultural Olympiad

The ECP Cultural Olympiad was held on 7 April. It was a really fun afternoon with the four ECP houses - Aqua, Ignis, Terra and Ventus – competing to put on the best music, dance, drama and film, judged by a team of independent experts. Congratulations to IGNIS for winning the Cultural Olympiad! Well done to everyone who took part in Aqua, Terra and Ventus.

 

Kulturní olympiáda

Kulturní olympiáda ECP  se konala 7. dubna v rámci zábavného odpoledne se čtyřmi kolejemi - Aqua, Ignis, Terra a Ventus, které soutěžily v kategoriích hudba, tanec, divadlo a film. Tým nezávislých odborníků všechna vystoupení vyhodnotil. Gratulujeme koleji Ignis k vítězství v Kulturní olympiádě! Blahopřejeme i všem ostatním, kteří reprezentovali koleje Aqua, Terra a Ventus.

IB Art Exhibition

ECP Year 6 Art students were proud to present their work at the 2017 IB Art Exhibition at the Knupp Gallery in Prague 8.

The girls were overwhelmed by the positive feedback they received and appreciated the support of the many staff & students who came along.

 

Výstava umění IB 2017

Naši studenti umění ze 6. ročníku hrdě prezentovali svá díla v rámci Výstavy umění IB 2017 v Knupp galerii v Praze 8.
Dívky byly zahrnuty velmi kladnou zpětnou vazbou a ocenily podporu mnoha zaměstnanců a studentů ECP, kteří je přišli podpořit.

 

Other Art News: Vanda Volčíková has been shortlisted in the top three for her entry in the International Fashion Competition at Regents University, London and Michal Zapletal has been highly commended. 


Další novinky z  oboru umění: Vanda Volčíková byla nominována mezi tři nejlepší účastníky Mezinárodní módní soutěže na Regents University v Londýně, dalším oceněným byl Michal Zapletal.

Emma Tennent, Head of Art & Design

 

Open Mic II

OPEN MIC NIGHT II took place in the StopTime Music Bar on 16 March - great singers and musicians! Thanks go to ECP Music Teacher Petra Šuško for a wonderful evening full of music, songs and a song recognition quiz. We listened to some great performances, such as the Y2 music group performance Shape of You by Ed Sheeran; Agáta Nedbalová Y4 & Mrs Petra Šuško performing Million Reasons by Lady Gaga and Natálie Barešová Y5 with Adriana Štandová Y5 playing Summertime by George Gershwin.


Koncert OPEN MIC NIGHT II proběhl v Music Baru Stop Time 16.3. Byl to večer plný skvělých zpěváků a hudebníků! Děkujeme naší učitelce hudební výchovy Petře Šuško za krásný večer s hudbou, písněmi a kvízem znalosti hudebních skladeb. Mezi vynikající výkony patřilo hudební vystoupení 2. ročníku s písní Shape of You od Eda Sheerana; Agáta Nedbalová ze 4. ročníku společně s pí. Šuško zahrály Million Reasons od Lady Gaga a Natálie Barešová s Adrianou Štandovou z 5. ročníku vystoupily se skladbou Summertime od George Gershwina.

 

Sports/Sport

Basketball competition

ECP now has three whole-school interhouse sporting events - volleyball, basketball, and Sports Day. The Spring Term was time for basketball. Once again all the students and staff were able to enjoy the spectacle at Podvinný mlýn, and they were treated to a feast. The standard of play drew positive comments from the sport centre staff, and we witnessed a winning three-point shot that went in after the buzzer, but counted because it was launched on time - the stuff of Hollywood.
And the climax, the last game - the boys' final - eventually went to a nerve-shredding sudden death session. Tensions rose, players tired, end-to-end the play ebbed and flowed until, with great drama the winning basket. Ventus won the honours for boys and girls, but everyone was covered in glory.

Basketbalový turnaj

ECP má nyní tři celoškolní mezikolejní sportovní události - turnaje ve volejbalu, basketbalu a Sportovní den. V jarním trimestru je na řadě basketbal. Všichni studenti a zaměstnanci opět měli příležitost ke skvělé podívané na Podvinném Mlýně, a byla to opravdu paráda. Úroveň hry si pochvalovali i pracovníci sportovního centra, a my jsme byli svědky vítězné tříbodové střely po odpískání, která se ale počítala, protože byla vypálena včas - prostě jako v Hollywoodu.

A vyvrcholením byl poslední, nervy drásající zápas, který nakonec skončil náhlou zdrcující porážkou. Napětí vzrůstalo, hráči byli unavení, hra opadala až byl konečně s velkým dramatem střelen vítězný koš. Kolej Ventus nakonec získala vítězství v kategoriích chlapci i dívky, avšak není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Trevor Marshall, Housemaster of Ventus

Cycling trips

Join our cycling team for the series of training sessions, ending in a ride up the mountain all the way up to Ještěd in the Jizerské Hory mountains.

Nearer to home, ECP cyclists were recently training around Slapy. Over 1000m of climbing!

Contact: eric.brown@student.englishcollege.cz

Cyklistické výlety

Připojte se k našemu cyklistickému týmu při sérii tréninků, které završí jízdou do vrchu až na Ještěd v Jizerských horách.
Poněkud blíže k domovu nedávno naši cyklisté trénovali v okolí Slap. Převýšení překročilo 1000!

Kontakt: eric.brown@student.englishcollege.cz

2017 ISSAP slalom race

The annual slalom race within the  International Schools Sports Association of Prague (ISSAP) took place at Pec pod Sněžkou. Students stayed at the Smetánka chalet right in the middle of the ski slope. The weather conditions were just perfect - powder snow and sun.

Congratulations to the winners:

Snowboard ladies - Havlíčková Eliška

Snowboard gentlemen - Čejka Alex

Skiing ladies - Bubeníková Matilda

Skiing gentlemen - Richter Kristian

 

Závod ve slalomu - ISSAP 2017

Každoroční závod ve slalomu se konal v Peci pod Sněžkou v rámci sportovní asociace mezinárodních škol ISSAP. Studenti byli ubytováni na chatě Smetánka přímo na lyžařském svahu. Počasí bylo prostě perfektní - prašan a sluníčko.


Gratulujeme vítězům:

Snowboard ženy - Havlíčková Eliška

Snowboard muži - Čejka Alex

Lyže ženy - Bubeníková Matilda

Lyže muži - Richter Kristian

 

Year 4 student Dominik Hron’s video from the 2017 ISAAP race/ Video studenta 4. ročníku Dominika Hrona ze závodu.

 

Events/Akce

Graduation Ball

The English College in Prague's Class of 2017 enjoyed their Graduation Ball at Žofín palác on 20 January. It was a wonderful night for the graduates, their families and their teachers!


Maturitní ples

Maturitní ročník 2017 si užil svůj maturitní ples v Paláci Žofín dne 20. ledna. Byl to nádherný večer pro maturující, jejich rodiny i jejich učitele!

 

Year 4 Trips to the Museum of Communism

Year 4 students visited the Museum of Communism as part of the ECP History Curriculum. This is an essential part of our History programme and a good opportunity for students to develop their understanding of the Cold War.

 

Studenti 4. ročníku navštívili Muzeum komunismu

Studenti 4. ročníku navštívili Muzeum komunismu v rámci výuky a osnov dějepisu. Návštěva muzea je nezbytnou součástí vzdělávacího programu a dobrou příležitostí pro studenty, jak pochopit historické souvislosti období tzv. studené války.

 

Maths Challenge

The Maths Challenge that took place on Wednesday, 18th January, was quite interesting.

The problems we were given were chosen in a way that allowed many methods of approach. This made the problems solvable by people of different age and skill groups. Many of the problems were interesting; however, there were some problems that could only be solved with tedious (and prone to silly mistakes) methods, and about two of them were merely riddles.

Overall, I enjoyed the experience, but I would personally prefer if the age range was made smaller to allow problems of greater complexity. I would also prefer if more problems had algebra in them, as that is one of my favourite parts of mathematics.

Jan Kotrč, Year 2 student

 

Matematická soutěž

Matematická soutěž, která se konala ve středu 18. ledna, bylo poměrně zajímavá. 
Problémy, které jsme dostali k řešení, byly zvoleny tak, aby jejich řešení mohlo být dosaženo pomocí mnoha způsobů přístupu a studenty různých věkových a dovednostních skupin. Mnohá zadání byla zajímavá; nicméně tam byly některé body, které by mohly být vyřešeny pouze zdlouhavými (a k chybám náchylnými) metodami, a asi 2 otázky byly spíše hádanky.
Celkově jsem si tuto zkušenost užil, i když já osobně bych raději, kdybychom byli rozděleni více podle věku tak, abychom mohli řešit složitější problémy ve větší komplexnosti.
Také bych uvítal více otázek z algebry, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších částí matematiky.
Jan Kotrč, student 2. ročníku

Na Havla! ...Václav Havel evening

On the programme for the evening in Café AdAstra were readings of Václav Havel essays “About the Meaning of Charter 77, A Word about Word, The Power of the Powerless and drama pieces The Garden Party and The Audience and the music was provided by Chico in Rio.

 

ECP Governor, Dr Barbara Day, talked about her memories of the College’s Czech Founder Patron, Václav Havel, at the Na Havla event organised by our students.

 

Na Havla!...večer s Václavem Havlem

Na programu večera v kavárně Café AdAstra bylo čtení esejů Václava Havla O smyslu Charty 77, Slovo o slovu, Moc bezmocných a dramat Zahradní slavnost, Audience (v angličtině), hudbu zajistili Chico in Rio.

 

Dr. Barbara Day, členky správní rady ECP, mluvila o svých vzpomínkách na Patrona ECP, Václava Havla, na akci Na Havla pořádané našimi studenty.

 


Conferences/Konference

Students visited the In Medias Res 2017 Conference

I attended this year’s In Medias Res conference and it was absolutely wonderful. I saw three speakers, the first one was Professor Martin Hilský, whose diligence and dedication is behind most Czech translations of Shakespeare. His talk consisted mostly of the history behind “Phenomenon Shakespeare” as he called it. He talked about two mediums - theatre and books. I discovered many new facts about the life of Shakespeare and the time that he lived in.

 

The second speaker I chose to see was Šimon Pánek, who founded Člověk v tísni (People in Need), a non-profit charity organisation. What I enjoyed most about his talk and him personally was that he was straightforward and did not sugarcoat anything. He spoke about how after communism it was time to do things correctly again and even though there was euphoria amongst the people, not everything changed. He quoted Václav Havel saying “With freedom comes responsibility” and said that it would take a long time for people to change their mindsets. This speaker was possibly the most inspirational speaker for me personally and I admire him for everything that he has done, especially for his humble and down-to-earth approach.

 

The third speaker was Jindřich Šídlo, a journalist who has worked for Respekt, ČT, Mladá Fronta and is now working for seznam.cz. He talked about the progression of journalism as a profession with the rise of social media. He also spoke about “fake news”, which has been a common theme in the media of late. He talked about ‘clickbait’ and about how the title decides how many people are going to view your article. He also talked about the problem of Facebook as 40% of Americans get their news there. This led him to conclude that at a time like this, there needs to be media education in schools, so that young people know the difference between a reliable source and a hoax. My favourite part was when he spoke of the problem of the “bubble” people live in. They follow their friends on Facebook, who share similar views and they do not get out of that bubble. They simply believe what they want to believe and reassure themselves about their convictions through sharing similar posts. 

Adéla Sloupenská, Year 5 student

 

On 22 February the Lauder School, the only Jewish school in Prague, hosted a student conference. It was the third such conference they had organised and among the hosts there were personalities from wide areas of Czech academia. Students who signed up for the event had a chance to take part in three out of nine lectures and the following debates. I personally chose Historical, Biological and Media oriented debates, as diverse a spectrum as possible to widen my views and improve my knowledge about these topics. I especially found the media lecture with Mr. Šídlo interesting and useful to determine which media source is reliable and which is not. The whole conference was well organised and visitors could even buy food at an improvised buffet organised solely by students of the Lauder School. The event ended with Mr Jáchym Topol reading his work to the students and I am pleased to say that I left the conference enriched with knowledge and information I had no clue about before.

Kryštof Adam, Year 5 student

 

The event had started off with a welcome assembly where we were presented with general information about the three time blocks and how it was all going to work. My first talk was about psychoanalysis, which was very interesting and gave me a lot of insights into what it is like to be a psychoanalyst. I also learnt that psychoanalysis can be a life changer and an eye opener even if nothing else works. Throughout the day there was catering provided so we never had to worry about being hungry. The second talk that I chose was given by Šimon Pánek. His speech was amazing, and I gained even more respect for his initiative with the Czech organisation "Člověk v tísni". He talked about the beginnings, funding, successes and the programmes that they provide. His speech actually made me fancy the idea of joining the organisation as a volunteer. And the last speech as the icing on the cake was given by Roman Týc who is quite a personality. Known for many scandals it was actually very refreshing listening to his talk. He focused on many topics from a cloud society to anarchy. I very much enjoyed it when he talked about technological aspects.

Overall the whole day was amazing and I am really glad I have been given this opportunity.

Long Tran Hai, Year 4 student

 

Studenti navštívili konferenci In Medias Res 2017

Navštívila jsem letošní konferenci “In Medias Res” a bylo to naprosto úžasné. Viděla jsem tři přednášející, z nichž první byl profesor Martin Hilský, jehož píle a odhodlání je za většinou českých překladů textů Shakespeara. Jeho řeč byla převážně o historii spojené s “Fenoménem Shakespeara”, jak to nazval. Mluvil o dvou médiích - divadle a knihách. Objevila jsem mnoho nových faktů o životě Shakespeara a době, ve které žil.

 

Jako druhého řečníka jsem si vybrala Šimona Pánka, který založil neziskovou organizaci Člověk v tísni. Na jeho řeči se mi líbilo nejvíce, že mluvil opravdu přímočaře. Hovořil o tom, jak po pádu komunismu nastal čas dělat věci znovu a správně, a i přesto, že mezi lidmi byla euforie, ne vše se změnilo. Citoval Václava Havla, který řekl: „Se svobodou přichází zodpovědnost“ a také dodal, že bude trvat dlouho než lidé změní své smýšlení. Tento mluvčí byl pro mne osobně možná nejvíce inspirativním řečníkem a obdivuji ho za vše, co udělal, a zejména za jeho skromný a přímočarý přístup.

 

Třetím řečníkem byl Jindřich Šídlo, novinář, který pracoval pro časopis Respekt, ČT, Mladou frontu a nyní pracuje pro seznam.cz. Mluvil o vývoji žurnalistky jako profese v souvislosti se vzestupem sociálních médií. Mluvil také o „falešných zprávách“, které byly společným tématem v médiích v poslední době. Mluvil o ‚clickbait‘  (česky: návnada na kliknutí) a o tom, jak nadpisy rozhodují, kolik lidí se rozhodne přečíst si článek. Také hovořil o problému Facebooku, kde 40% Američanů získává informace. To jej vedlo k závěru, že v dnešní době je třeba, aby byla na školách mediální výchova, aby mladí lidé věděli, jaký je rozdíl mezi důvěryhodným zdrojem a podvodem. Nejvíce se mi líbila část, kdy hovořil o problému „bubliny“, ve které lidé žijí. Sledují své přátele na Facebooku, kteří sdílejí podobné názory, a nemají externí pohled z této bubliny. Oni prostě věří tomu, čemu chtějí, a ujišťují se o svém přesvědčení sdílením podobných příspěvků.

Adéla Sloupenská, studentka 5. ročníku

 

Dne 22. února pořádaly Lauderovy školy, jediné židovské školy v Praze, studentskou konferenci. Jednalo se o třetí konferenci tohoto typu a mezi hostiteli byly osobnosti z nejrůznějších oblastí Českého akademického prostředí. Studenti, kteří se zaregistrovali na tuto akci, měli možnost se zúčastnit třech z devíti přednášek a následujících diskusí. Já osobně si vybral historicky, biologicky a mediálně orientované debaty; různorodé spektrum k rozšíření obzorů a zlepšení znalostí o těchto tématech. Obzvláště zajímavá byla mediální přednáška p. Šídla o tom, jak určit která média jsou spolehlivým zdrojem informací a která ne. Celá konference byla dobře zorganizovaná a návštěvníci si mohli dokonce koupit občerstvení v improvizovaném bufetu připraveném výhradně studenty Lauderovy školy. Tato akce byla zakončena příspěvkem Jáchyma Topola a čtením jeho prací studentům a jsem rád, že jsem opustil konferenci obohacen o znalosti a informace, o kterých jsem dříve neměl ani ponětí.

Kryštof Adam, student 5. ročníku

Událost byla zahájena uvítáním, kde jsme byli seznámeni s obecnými informacemi o třech tématických blocích a jak vše bude organizováno. Můj první blok byl o psychoanalýze, byl velmi zajímavý a pomohl mi porozumět jaké to je být psychoanalytikem. Také jsem se dozvěděl, že psychoanalýza může změnit život a otevřít oči i tam, kde již nic jiného nepomáhá. Po celý den bylo zajištěno občerstvení, takže jsme se nemuseli bát, že budeme mít hlad. Druhý blok, který jsem si vybral, byl příspěvek Šimona Pánka. Jeho řeč byla úžasná, získal jsem ještě větší respekt k jeho iniciativě v české neziskové organizaci „Člověk v tísni“. Mluvil o počátcích, financování, úspěších a programech, které poskytují. Díky jeho řeči jsem si uvědomil, že bych rád pomáhal této organizaci jako dobrovolník. A poslední projev, jako třešničku na dortu, přednesl Roman Týc, který je skutečná osobnost. Je známý kvůli mnoha skandálům, takže bylo vlastně velmi osvěžující poslechnout si jeho řeč. Zaměřil se na mnohá témata od "cloud society" po anarchii. Moc jsem si užil, když mluvil o technologických aspektech.
Celkově byl celý den úžasný a já jsem opravdu rád, že jsem dostal příležitost tuto akci navštívit.
Long Tran Hai, student 4. ročníku

ECP Y5 conference on "Political science in the post truth world"

 

On the 23rd of February our Year 5 students investigated TRUTH. This all-day conference was led initially by Prof. Jiri Lach from the Palacky University who spoke to his audience on the subject of 'Political Science in a Post-Truth World'. Professor Lach made a number of comments on the activities of political scientists generally and in a lively question and answer session at the close of his lecture some points were made about contemporary Czech political life. Later in the day, teachers from ECP ran small workshops on linguistics, the arts, history, the natural sciences, ethics and mathematics. Each workshop dealt with the methodology of the subject and how it deals with truth as a concept. Our final plenary session allowed the students to share their views and to compare and contrast the different methodologies. The programme was well-received by both staff and students and allowed us all the chance to stand back a little from the classroom and to tackle a more abstract but nonetheless vital concept in our work.

Dr. David Young, Head of TOK

 

Konference ECO pro 5.ročník na téma „Politologie v post pravdivém světě“
Dne 23. února naši studenti 5. ročníku zkoumali pravdu. Tuto celodenní konferenci vedl Prof. Jiří Lach z Univerzity Palackého v Olomouci, který hovořil ke svému publiku na téma “Politologie v post pravdivém světě”. Profesor Lach měl řadu připomínek k činnosti politologů obecně a v živé debatě v závěru své přednášky se věnoval i tématům ze současného českého politického života. Ve druhé části zorganizovali učitelé ECP workshopy na témata lingvistika, umění, historie, přírodní vědy, etika a matematika. Každý workshop se zabýval metodikou předmětu a tím, jak se zaobírá pojetím pravdy. V závěrečné fázi se studenti podělili o své názory a srovnávali různé metody. Program byl velmi dobře přijat jak zaměstnanci, tak studenty a dal nám příležitost vidět věci z odstupu mimo učebny a zabývat se abstraktnější, ale přesto zásadní koncepci naší práce.

Dr. David Young, vedoucí přemětu teorie poznání

UK-CZ Connections/Vazby

Experience Great Britain

 

A traditional British market with accompanying cultural programme was organised by the British Embassy in Prague and the British Chamber of Commerce. Visitors could taste great British food and drinks, see traditional British brands and modern technologies, enjoy British culture and entertainment; and explore British style and design. All of this and more was offered at the “British Market” held at Malostranské náměstí, where we could hear and feel the atmosphere of times gone past.

 

Zažijte Velkou Británii

Tradiční britský trh s doprovodným kulturním programem byl organizován Britskou ambasádou v Praze a Britskou obchodní komorou. Návštěvníci mohli ochutnat skvělé britské jídlo a nápoje, vidět tradiční britské značky a moderní technologie, britskou kulturu a zábavu; a prozkoumat britský styl a design. To vše a ještě více bylo nabídnuto na „britských trzích“, které se konaly na Malostranském náměstí, kde jsme mohli slyšet a cítit atmosféru dob dávno minulých.

 

Thanks go to our students for some great performances at the Experience Great Britain event. ECP students took centre stage at the British Market with performances of Shakespeare monologues and contemporary music.

 

Děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci na akci Zažijte Velkou Británii. Studenti  ECP byli v centru pozornosti na Britských trzích s představením Shakespearových monologů a s hudebním vystoupením.

 

British-Czech connections as seen by Mr Žantovský

 

Thanks to Mr Michael Žantovský, Executive Director of  The Václav Havel Library, for his talk to ECP students in Years 3 & 5 about British-Czech connections and President Václav Havel.

 

In today's interconnected world people unfortunately tend to look for things that divide people more than things that bring people together. That is why we see so many conflicts between people and cultures. However, it is important, despite all the differences, to remember things that unite us and that it is much more beneficial to look for what unites us rather than what divides us.
For an international school like the ECP finding connections between these cultures and people is particularly important. Probably that is why our school invited Mr Žantovský, who offered to give students a view of the relations between Great Britain and the Czech Republic. Mr Žantovský began with some historical events that connect the two countries. There is hardly a more suitable candidate than Mr Žantovský as he was the Czech Ambassador in Great Britain and in the USA.

 

After the end of Mr Žantovský's lecture there was time for questions. We talked about Václav Havel, whom Mr Žantovský has known very well and had a fairly close relationship with. I asked Mr Žantovský what Václav Havel was like as a person. Mr Žantovský replied that he was in reality like the person that people spoke about. He was a thoughtful man, moderate, educated, polite but very human. A man, who was aware of his shortcomings and a man who had doubts about himself every day. Also that is why he was always looking for improvement. He was interested in the opinion of others, always respected their advice and it was always important to him what other people thought. He searched for understanding rather than condemnation, and he never denounced other opinions just to be able to assert his own. The values ​​that people prized about Mr Havel, unfortunately are disappearing from today's politics. Mr Žantovský compared the courtesy of Mr Havel with the robust strength of today's politicians. He was a man who wanted to build relationships and not destroy them. According to Mr Žantovský, he knew how to listen. This may sound rather vague, but it is one of the most important characteristics that differentiated Mr Havel from many of today's politicians. Without the ability to listen we will lose the productive capacity of debating and without debating we are losing the ability to establish contacts. Without the ability to establish contacts we can never build any connection with the people or countries, and without it the civilized world can not develop.

Adam Bórik, Year 5 student

 

Děkujeme panu Žantovskému, řediteli Knihovny Václava Havla, za návštěvu a za diskuzi se studenty 3. a 5. ročníku na téma česko-britských vztahů.

 

Česko-britské vztahy očima pana Žantovského

V dnešním propojeném světě mají lidé, bohužel, tendenci spíše hledat věci, které lidi rozdělují, než ty, které je spojují. I proto vidíme tolik konfliktů mezi mnohými národy a kulturami. Je však důležité si uvědomit, že i přes veškeré odlišnosti mezi lidmi nás všechny něco spojuje a je pro nás mnohem prospěšnější hledat to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.

Pro mezinárodní školu jako je ECP je hledání těchto spojitostí mezi kulturami a národy obzvlášť důležité. Pravděpodobně i proto byl na naši školu pozván pan Žantovský, který nabídl studentům svůj pohled na vztahy mezi Velkou Británií a Českou Republikou. Pan Žantovský začal u některých historických událostí, které spojují tyto dvě země. Stěží by se našel vhodnější kandidát než pan Žantovský, neboť sám byl velvyslancem ve Velké Británii a USA.

 

Po konci přednášky pana Žantovského byl prostor pro dotazy. Hovořilo se i o Václavu Havlovi, se kterým se pan Žantovský velmi dobře znal a měli poměrně blízký vztah. Zeptal jsem se pana Žantovského, jaký vlastně Václav Havel byl jako člověk. Pan Žantovský odpověděl, že byl opravdu takový, jak se o něm říkávalo. Byl to člověk přemýšlivý, umírněný, vzdělaný, slušný, ale hlavně lidský. Člověk, který si byl vědom svých nedostatků, a člověk, který o sobě pochyboval den co den. I proto v sobě vždy hledal zlepšení. Zajímal ho názor ostatních lidí, vždy si vážil jejich rad a vždy pro něj bylo důležité, co si myslí. Hledal pro lidi pochopení, spíše než odsouzení a sám nikdy neodsuzoval cizí názor jen proto, aby mohl prosadit ten svůj. Hodnoty, kterých si lidé vážili na panu Havlovi, se bohužel z dnešní politiky poněkud vytrácí. Pan Žantovský srovnával umírněnou ohleduplnost pana Havla s rázností dnešních politiků. Václav Havel chtěl budovat vztahy a ne je ničit. Podle pana Žantovského uměl pan Havel naslouchat, což může znít poněkud fádně a neurčitě, ale je to jedna z nejdůležitějších vlastností, která odlišila pana Havla od mnohých dnešních politiků. Bez schopnosti naslouchat ztratíme schopnost produktivního debatování a bez debatování ztratíme schopnost navazovat kontakty. Bez schopnosti navazování kontaktů nikdy nemůžeme budovat žádná spojení s lidmi ani se zeměmi a bez toho se civilizovaný svět vyvíjet nemůže.

Adam Bórik, student 5. ročníku

 

 

NTK visits/Návštěvy v NTK

Y5 at NTK

Year 5 students had the opportunity to visit the National Technical Library (NTK) in Prague as a part of their introduction to Extended Essays (EE) which are included in the IB Diploma as one of the assessments.

On a Wednesday morning we met in the spacious lobby of the NTK where we began our guided tour around the library. Before that we registered to become NTK members to be able to access their online materials and borrow any resources that might help us when researching the topics for our EE. The tour showed us different parts of the library such as the team co-working space and the silent zones, which are useful for working on a project or quiet study for the exams. We were also introduced to the system of book allocation in the library so that we know where to look in order to find different areas of interest and how to check out one of their books and return it afterwards.

The second part of our visit consisted of a small workshop about referencing and information research for both our EE and Internal Assessment (IA). They showed us the CRAAP method, which stands for how Current, Relevant, Authoritative, Accurate and Purposeful our sources might be and how to check that. Each of us then tried researching some examples. Citations and referencing were also part of this workshop as these are very important when writing both our EE and IA as we have to be careful how we use someone else's work. Next we did some brainstorming and a little research about our actual topics of interest for our EE. At the very end we got the opportunity to borrow any books we found useful!  

Michal Zapletal, Year 5 student

 

 

5. ročník v Národní technické knihovně

Studenti 5. ročníku měli možnost navštívit Národní technickou knihovnu (NTK) v Praze jako součást jejich přípravy pro vypracování Rozšířené Eseje (EE), která je součástí hodnocení pro dosažení IB diplomu.
Ve středu ráno jsme se setkali v prostorné hale NTK, kde jsme začali naši prohlídku knihovny. Ještě předtím jsme se registrovali a stali členy NTK. Máme tak přístup k online materiálům a můžeme si zapůjčit informační zdroje, které nám mohou pomoci při přípravě témat pro naši esej. Během prohlídky jsme viděli různé části knihovny, jako např. prostor určený pro týmovou práci nebo tiché zóny, které jsou vhodné pro práci na projektu nebo klidné studium na zkoušky. Také jsme se dozvěděli, jak funguje systém uložení knih v knihovně, takže víme, kde hledat podle různých oblastí zájmu a jak si rezervovat některou z knih i jakým způsobem ji později vrátit.

Druhá část naší návštěvy se skládala z malého workshopu o tom, jak správně uvádět reference a vyhledávat informace pro naši esej a interní hodnocení (IA). Ukázali nám metodu CRAAP, zkratka označuje, jak aktuální, relevantní, autoritativní, přesné a účelné by naše zdroje mohly být a jak zkontrolovat, že splňují tato kritéria. Každý z nás se pak pokusil zkoumat několik příkladů. Uvádění citací a odkazování bylo součástí tohoto workshopu, protože obojí je velmi důležité při psaní našich prací (EE/IA) a používání práce někoho jiného. Dále jsme dělali brainstorming a malý průzkum o našich aktuálních tématech zájmu pro esej. Na závěr návštěvy jsme měli možnost půjčit si zajímavé knihy!

Michal Zapletal, student 5. ročníku

 

​This academic year, we are gradually taking all our year groups on excursions to NTK; all our students have become NTK members and are able to use its valuable resources.

V letošním školním roce postupně podnikáme exkurze do NTK se všemi ročníky a všichni naši studenti se tím stávají členy knihovny a mohou využívat její cenné zdroje.

 

 

ECP Alumni/Absolventi ECP

ECP Alumni/Absolventi ECP

 

Every year, during the Spring Term, Year 6 students at the ECP are eagerly awaiting the results of their university applications. They are to be congratulated on receiving offers of places at top UK universities including Oxford, LSE, Bristol and Durham. In the past five years, an amazing total of nine ECP students have won places at Oxford or Cambridge.

 

Každý rok během jarního trimestru naši studenti 6. ročníku napjatě očekávají výsledky přijímacího řízení na vysoké školy. Je to období, kdy přicházejí nabídky míst na špičkových britských univerzitách včetně Oxfordu, LSE, Bristol a Durham. Za posledních pět let získalo celkem devět studentů ECP  nabídky na studium na univerzitách v Oxfordu nebo Cambridge.

 

Jiří Švorc (2008) came back into school recently and gave valuable advice to some of the current students thinking of studying law at university. Jiří studied Law with European Study at the University of Exeter and gained his Master’s in Intellectual Property Law at Queen Mary, University of London. He has recently taken up a new position as Legal Counsel with a law firm in Amsterdam.

 

Jiří Švorc (2008) se nedávno vrátil k nám do školy, aby předal cenné rady současným studentům, kteří uvažují o studiu práv na vysoké škole. Jiří studoval právo při oboru evropská studia na Univerzitě v Exeteru a magisterský titul získal v oboru práva duševního vlastnictví na Queen Mary, University of London. Nedávno přijal novou pozici jako právní poradce v advokátní kanceláři v Amsterdamu.

 

Now studying Pure Maths at Glasgow University, Jenia Sergeychuk (2013) has taken up competitive weightlifting and has just won Best Female Lifter at the Scottish Senior Championships.

 

Jenia Sergeychuk (2013) nyní studuje matematiku na univerzitě v Glasgow. Nedávno získala zlato na Seniorském Mistrovství Skotska ve ženském vzpírání.

 

You can watch her lifts here:/Na video se můžete podívat zde: 

 

Congratulations to Marie Trefná (2012), who is studying Medicine at the University of Groningen and has just had her first academic paper published, on the effect of sex and diet on the hibernation of Syrian hamsters.

 

Gratulujeme Marii Trefné (2012), která studuje medicínu na univerzitě v Groningenu, a právě zveřejnila první výsledky své studie o vlivu pohlaví a stravy na hibernaci u syrských křečků.

 

 

Linda Zhengová (2015) has recently had a highly acclaimed exhibition of her photographs in the Netherlands.

 

 

Linda Zhengová (2015) - v Nizozemsku se nedávno uskutečnila velmi oceňovaná výstava jejích fotografií.

 

The Rt Hon Greg Hands MP, Minister of State for International Trade in the British Government and ECP Governor from 2009 to 2015, was pleased to welcome Deputy Head of Mission at the Czech Embassy in London, Jan Brunner, who graduated from the ECP in 1999.

 

 

 

 

Rt Hon Greg Hands MP, Ministr pro mezinárodní obchod britské vlády a člen správní rady ECP v letech 2009-2015, s potěšením přivítal zástupce vedoucího mise Velvyslanectví České republiky v Londýně, Jana Brunnera, který odmaturoval v ECP v roce 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The ECP Newsletter 
Slapy.jpg